• தலை_பேனர்

மருத்துவமனை சலவை

மருத்துவமனை சலவை சேவை தீர்வுகள்

கைத்தறியின் தூய்மை மற்றும் சேவை வாழ்க்கையை மேம்படுத்தவும், கழிவுநீர் வெளியேற்றத்தை குறைக்கவும் மற்றும் ஆற்றல் செலவுகளை சேமிக்கவும்.ஹோட்டல் வாடிக்கையாளர் அனுபவத்தை மேம்படுத்தவும்.எங்களின் முழுமையான தீர்வுகள், உங்கள் உற்பத்தியை மேம்படுத்தவும், குறைந்த செலவில் அதிகமாகச் செய்ய ஆலை செயல்பாடுகளை மேம்படுத்தவும் உதவும்.

ஹோட்டல் சலவை

தீர்வு அமைப்பு வரைபடம்

தயாரிப்பு நன்மைகள்

s_list02_1

உயர் தூய்மை

s_list02_2 (1)

குறைந்த உடைப்பு

s_list02_3

ஆற்றல் சேமிப்பு

s_list02_4

அதிக திறன் கொண்டது

s_list02_5

நல்ல நிலைப்புத்தன்மை

s_list02_7

அதிவேகம்

s_list02_8 (1)

மென்மையான செயல்பாடு

s_list02_6

குறைந்த ஆற்றல் நுகர்வு